Ansøgninger

TORM Fonden yder støtte til TORMs medarbejdere, institutioner indenfor søfart og almene formål - primært til projekter med relation til søfart, havet og
miljø.
 
Ansøgningen skal indeholde:
 
 • Ansøgers navn, adresse, cpr.nr. og eventuel institutionel tilknytning eller firmanavn, adresse og cvr-nr.
 
 • Aktivitetens titel.
 
 • Det ansøgte beløb.
 
 • En kort beskrivelse af projektets formål, indhold, omfang og forventede resultater.
 
 • En tidsplan og angivelse af eventuelle samarbejds-partnere.
 • Et budget og en finan-sieringsplan, herunder oplysninger om, hvilke andre fonde, der er søgt om støtte, og hvor mange midler der er rejst på tidspunktet for ansøgningen.
 
 • Evt. relevante bilag. For organisationer og lignende skal kopi af det seneste årsregnskab medsendes.

Send din ansøgning (helst pr. mail) til:
 
TORM Fonden,
Tuborg Havnevej 18
2900 Hellerup.
e-mail.: 
 
Ansøgninger behandles på bestyrelsesmøderne som i år ligger den 28. maj 2021 og den 26. november 2021. Ansøgningsfristen er henholdsvis den 14. maj 2021 og den 12. november 2021.

  • portside
  • pebble beach
  • coil of rope
  • volvojpn